Volume 3 Number 4 (Aug. 2013)
Article Number Article Title & Authors Pages
288
Akiyoshi Wakatani
311
289
Huang Yi-Long and Zhou Quan
316
290
Minfang Peng, Meie Shen, Jianbiao He, Liang Zhu, and Hongwei Che
320
291
Duncan M. G. Tait, Andrew F. R. Gillespie, and Dave Cliff
324
292
Cancio Monteiro, Yasuhiro Takahashi, and Toshikazu Sekine
329
293
Yong H. Chung, Dae S. Chang, Ka R. Yang, Ji W. Oh, Kang H. Cho, and Sang C. Park
333
294
Hayder F. N. Al-Shuka, Burkhard J. Corves, Bram Vanderborght, and Wen-Hong Zhu
337
295
Yuri N. Skiba
344
296
Yusuf Pandir, Yusuf Gurefe, and Emine Misirli
349
297
Hasan Bulut and Yusuf Pandir
353
298
H. Djamal, L. Bachir, and Z. Abdallah
358
299
Yali Wang and Yinying Zhou
362
300
Si-Xing Tao
369
301
Jan Olof Jonson
373
302
Meie Shen, Minfang Peng, Jianbiao He, and Kai Xie
377

Copyright © 2008-2024. International Journal of Modeling and Optimization. All rights reserved.
E-mail: ijmo@iacsitp.com