Volume 8 Number 3 (Jun. 2018)
Article Number Article Title & Authors Pages
637
Wang Bao and Wang Yanxin
131
638
Murat Çal and Ali Ekici
138
639
Riaz Ullah Khan, Rajesh Kumar, Nawsher Khan, Xiaosong Zhang, and Ijaz Ahad
145
640
Sunghae Jun
150
641
Xujun Hu, Xiaomin Chen, Qiuming Zhu, Weizhi Zhong, and Bin Chen
154
642
Montes D. Juan, Rincón P. Andrés, Páez M. Rafael, Ramírez E. Gustavo, and Pérez C. Manuel
160
643
Chi-Yen Shen, Shuming T. Wang, Kaiqi Zhou, Hanlin Shen, and Rey-Chue Hwang
166
644
S. Khamput, P. Rattanadecho, and P. Keangin
172
645
Liviu Ciupitu and Luige Vladareanu
178
646
Maji I. Abubakar and Qian Wang
183
647
Fabian Halley Pata Anak Alban Dattu, Syed Tarmizi Syed Shazali, Magdalene Andrew-Munot, Abang Mohamad Aizuddin Abang Mohamad Mohtar, and Noor Hisyam Bin Noor Mohamed
188
648
Shijie Wang, Ying Lin, Keng Heng Lai, Serene Tan, and Qun Ying Lin
193

Copyright © 2008-2024. International Journal of Modeling and Optimization. All rights reserved.
E-mail: ijmo@iacsitp.com